Geen warm waterlevering door activering afwezigheidsstand

Warmte - Koude levering

16 September 2021

Wij ontvangen momenteel meldingen van het ontbreken van een warm waterlevering, waarbij blijkt dat abusievelijk de afwezigheidsstand op de thermostaat is ingeschakeld.

Let op! Bij afwezigheid (activering van het vliegtuigicoon op je thermostaat) is er geen warm water beschikbaar.

Het DRIES systeem draait naar behoefte.
Wij hebben geen storing te melden.
Ervaar je dit anders, laat ons dit dan weten via service@WarmCruquius.nl.