Corona nieuws update

Corona maatregelen Warm Cruquius Amsterdam

16 maart 2020

Beste bewoner/afnemer van warmte en koude van WarmCruquiusAmsterdam,

Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanuit WarmCruquius treffen we ook maatregelen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.

Als u een calamiteit of storing meldt, vermeld dan ook of u:
-  Géén ziekteverschijnselen heeft.
- Milde ziekteverschijnselen heeft zoals: Niezen, Keelpijn, Loopneus, Licht hoesten, Verhoging tot 38grC.
- Zware ziekteverschijnselen heeft zoals: Zware verkoudheid, Griepverschijnselen of in Thuisquarantaine zit.

Wij willen u en onze monteurs zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting en verspreiding van dit virus en wij zullen alleen direct uitrijden bij grote calamiteiten.
Bij urgente storingen zullen wij in deze periode een afspraak met u maken en onze maatregelen als onder vermeld hanteren.
Niet urgente storingen zullen worden opgepakt op een latere termijn wanneer dit weer verantwoord mogelijk is in kader van gezondheid en inzet van onze capaciteit.

Onder grote calamiteiten vallen grote lekkages en rook/vuur/brand/schroei problemen.
- Het niet behalen van de gewenste ruimtetemperatuur beschouwen we niet als calamiteit.
- Een koude douche is uiteraard heel vervelend, maar valt ook niet onder de calamiteiten.

Maatregelen en omgang bij een storingsbezoek:
Onze monteur zal bij een bezoek nogmaals vragen of u géén, milde of zware ziekteverschijnselen heeft en hierna handelen.

Onze monteur zal de hygiënemaatregelen van het RIVM zo nauwkeurig mogelijk opvolgen waaronder:
- Voor het bezoek gronding handen wassen.
- U géén hand geven.
- Een afstand van minimaal 1,5 meter met u in acht nemen.
- Géén drank of iets anders van u aannemen.
- Zijn/haar gezicht tijdens bezoek niet aanraken.
- Na afloop van bezoek grondig handen wassen.

Bij milde of zware ziekteverschijnselen zouden wij u willen vragen de monteur toegang tot uw perceel te willen (laten) geven en zelf in een ander vertrek als onze monteur te willen gaan.
Beter is het als u in dergelijke gevallen iemand anders kan organiseren om onze monteur toegang tot de installatie te verschaffen.
Indien het géén calamiteit betreft mag onze monteur bij aanwezige zware ziekteverschijnselen géén storingsbezoek laten plaatsvinden.

Wij vertrouwen op uw begrip en bijdrage om op een zo verantwoord mogelijke wijze om te kunnen gaan met het heersende virus en wensen eenieder veel gezondheid, sterkte en succes in de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Roy Vuulink
Directeur WarmGedeeld / beheerder Warm Cruquius Amsterdam