Update – Gepland onderhoud vrijdag 13 november afgerond

Onderhoud van vandaag, vrijdag 13 november, goed afgerond. Levering warmte hervat.

10 11-2020

Update uitgevoerd onderhoud:
Het aangekondigde onderhoud van vandaag, vrijdag 13 november, is goed afgerond. De warmtelevering is volledig hervat.

Op vrijdag as, vrijdag 13 november, vinden er werkzaamheden plaats aan de duurzame warmte/koude installatie van uw wooncomplex.
Vanaf 09:30 tot 16:00 uur kunt u hiervan  hinder ondervinden in de vorm van een onderbreking van de warmtelevering, voor zowel de ruimteverwarming als het warme tapwater.
Dit onderhoud gebeurt in de centrale ruimte, u hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Wij adviseren u om het warm water gebruik, bijvoorbeeld douchen, op deze dag zoveel mogelijk voor 09:30 en na 16:00 te plannen.
De periode van onderbreking proberen wij uiteraard zo kort mogelijk te houden.
Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat uiterlijk 16:00 de duurzame warmtelevering weer is hervat.

Dit onderhoud is nodig om te waarborgen dat u er warmpjes bij kan zitten deze winter.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip.

Namens
Onderhoudsteam WarmCruquius